සිහින දනව්ව

තවත් එක් යෞවනයෙක්ගේ සටහන

Archive for සැප්තැම්බර් 2011

Anti Homophobia Day 2011 september 2

with 3 comments

හෙට  මුලු ලෝකේම ඉන්න LGBT Community එකට විශේෂ දිනයක්,
ඔබලාත් පුලුවන් විදියකට සහයෝගය දෙන්න.

 
මූණපොත 
Advertisements

Written by ක්ෂිතිජ විජේමාන්න | විත්ති

2011 සැප්තැම්බර් 1 at ප.ව. 9:53

Posted in උදව්