සිහින දනව්ව

තවත් එක් යෞවනයෙක්ගේ සටහන

Archive for මාර්තු 2012

නින්ද

with 2 comments

නින්ද කියන්නේ මහ පුදුම දෙයක් . වෙලාවකට ආදරේ වගේ. අවශ්‍යකරන වෙලාවට ලග නෑ . අනවශ්‍ය වෙලාවට ඕනේ තරම්

කවුද මගේ නින්ද හොරා ගත්තේ ? අවුරුදු ගානකට පස්සේ මගේ නින්ද කවුරුහරි හොරාගෙන වගේ ආයිත්………………..

Advertisements

Written by ක්ෂිතිජ විජේමාන්න | විත්ති

2012 මාර්තු 20 at පෙ.ව. 2:22